Menu

PIONIRSKI PRISTUP OBLIKOVANJU ODRŽIVE BUDUĆNOSTI ENERGETSKI NEUTRALNOG I RESURSNO EFIKASNOG PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U SRBIJI KROZ GRAĐANSKU KOKREACIJU

U brojnim lokalnim zajednicama u Srbiji građani su revoltirani zbog štetnog ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda u životnu sredinu. Samoorganizovani, dobrovoljno i putem postojećih pravnih mehanizama, građani sve više učestvuju u lokalnom urbanom planiranju, utičući na transparentnost donošenja odluka. Međutim, često im nedostaje dovoljno znanja u specifičnoj oblasti kako bi mogli da definišu prava pitanja i mapiraju relevantne aktere.


Cilj projekta je uključivanje građana kroz koparticipativni proces (sa akademskim institucijama i ključnim privrednim i društvenim akterima) u zajedničko naučno istraživanje primene novih smernica EU za upravljanje otpadnim vodama koje podrazumevaju novu paradigmu energetske neutralnosti i resursne efikasnosti, na primeru Turističkog centra Divčibare, Srbija. Kroz koparticipativni proces, građani će razvijati svoje kapacitete kako bi efikasno uticali na poboljšanje komunalnih usluga i regulative u oblasti zaštite voda od zagađenja i zaštite životne sredine, istovremeno jačajući veze s postojećim i novim akterima relevantnim za oblast zaštite od zagađenja otpadnim vodama.

VESTI I PRIJAVE

Vidi još

Opis projekta

U osnovi ovog projekta je istraživanje najboljih dostupnih tehnika (BAT) za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u skladu s novim smernicama EU za energetski neutralno i resursno efikasno prečišćavanje. Istraživanje je predviđeno uz učešće i kokreaciju lokalnog stanovništva i aktivista za zaštitu životne sredine s teritorije Valjeva i Divčibara pod vođstvom istraživača s Građevinskog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U procesu kokreacije, građani istraživači, aktivisti, okupljeni u nekoliko građanskih udruženja će, pored prikupljanja potrebnih podataka s terena učestvovati i u oblikovanju konkretnih istraživačkih zadatka. Na osnovu ovih ulaznih podataka studenti UBGRF i UBMF, uz koordinaciju s mentorima-učesnicima DIVSCI projekta, razradiće nekoliko scenarija u okviru master teza za energetski neutralno prečišćavanje otpadnih voda uz dodatnu primenu metoda za povrat vrednih resursa iz vode i otpadnog mulja (kao što su nutrijenti). Ipak, primarna metodologija u projektu fokusira se na snažan pristup građanske nauke i aktivno uključivanje šire javnosti u naučno istraživanje ne samo kroz prikupljanje podataka već i kroz kokreiranje istraživačkih zadataka, saradnju sa istraživačima, drugim članovima projektnog tima i zainteresovanim stranama, kraudsorsing (crowdsourcing), koparticipativnu validaciju podataka, analizu i interpretaciju rezultata i angažovanje građana-istraživača na obrazovanju šire populacije, uključujući decu i omladinu.

Tim

Ključni članovi DIVSCI tima su građani već aktivni u zajednici Divčibara, uglavnom preko Udruženja građana „Održive Divčibare“ koje zasad okuplja 540 pristalica, i 7 istraživača s Građevinskog i Mašinskog fakulteta u Beogradu. Očekuje se da će uključivanje udruženja građana kao partnera na projektu povećati stopu inkluzivnosti šireg spektra aktivista i drugih udruženja, uspostaviti nove i ojačati postojeće veze s relevantnim akterima iz oblasti zaštite voda od zagađenja, istovremeno olakšavajući upravljanje građanskim aktivnostima. Tim dodatno čine i: 4 eksperta iz širokog spektra disciplina važnih za prečišćavanje otpadnih voda (mikrobiologija, tehnologija, mašinstvo i arhitektura&urbanizam), 3 nastavnika iz osnovne i srednje škole u Beogradu i Valjevu i jedan predstavnik lokalne samouprave iz JKP.

Uticaj projekta

Široko angažovanje građana-istraživača i aktivista u naučnom projektu pomoći će u razrešavanju pitanja iz domena upravljanja otpadnim vodama iz šire, lokalne i osnovne perspektive. Građani će kroz proces saradnje razviti svoje sposobnosti da identifikuju pravi istraživački problem, da formulišu ključna pitanja, dok će drugi relevantni akteri (stejkholderi) i istraživači moći da usavrše svoje teorijsko znanje uzimajući u obzir građanski input. Građani će se osnažiti za aktivističko delovanje iz oblasti zaštite voda od zagađenja i efikasnije uključivanje u donošenje odluka i politika kada je reč o oblikovanju održive budućnosti i zaštite životne sredine za buduće generacije.

Krajnje koristi uključuju, između ostalog, poznavanje naprednih strategija za kontrolu zagađenja voda, povećanje svesti o najdostupnijim tehnologijama za prečišćavanje otpadnih voda u EU, uvid u nove EU smernice za energetski neutralno i resursno efikasno prečišćavanje otpadnih voda, formiranje posebne društvene platforme za zagovaranje boljih praksi upravljanja otpadnim vodama bez uticaja političkih i finansijskih aktera, i postprojektnu održivost putem platforme CitSci.

PARTNERI

KONTAKT

Pošalji